Mga magsasaka sa Sorsogon nagprotesta laban sa lumalalang kagutuman

Ng Baretang Bikolnon

SORSOGON – Kinukundena ng Samahan ng mga Magsasaka ng Sorsogon (SAMASOR) ang administrasyong Duterte sa pang-araw – araw na krisis sa ekonomiya, kagutuman at kahirapang dinaranas ng mamamayang Sorsoganon.

Sa isinagawang kilos protesta sa probinsya ngayong araw, 3, 200 mga Sorsoganon ang nagrehistro na tumitindi ang kagutuman dahil sa ‘Land Conversions’ sa agrikultural na lupain upang pagtayuan ng mga imprastraktura at ‘Ecozones’ sa ilalim ng Build Build Build project ni Pangulong Duterte.

“Patuloy parin ang panggigipit ng mga panginoong maylupa sa mga magsasaka at pagbawi sa lupang kanilang binubungkal. Nariyan parin ang mababang pasahod sa mga manggagawang bukid, walang sariling kagamitan sa produksyon at atrasado parin sa pagsasaka,” ayon kay Romeo Janaban, tagapagsalita ng SAMASOR.

Sa rehiyong Bicol, bahagi ng Build, Build, Build project ang planong rehabilitasyon ng Philippine National Railways ( PNR ) mula Albay hanggang Matnog sa Sorsogon.

Ayon kay Janaban, ilang daang libong masang Bikolano ang nakatakdang palayasin at ilang libong ektarya ng sakahan at taniman ang masasagasaan nito.

“Mababwasan ang kabuhayan, sakahan at taniman ng mga mgasasaka kapag natuloy ito. Hindi PNR ang sagot sa problema ng magsasaka kundi lupang sakahan para sa kanilang kabuhayan,” dagdag ni Janaban.

“Ibayong nababaon sa utang ang pinakamahirap na sektor sa lipunan dahil mas mataas pa ang presyo ng mga gamit sa produksyon sa bisa ng huwad at anti- mamamayang batas sa pagbubuwis ng Tax Reform Acceleration And Inclusion ( TRAIN ),” ayon kay Janaban.

Dito sa Sorsogon lalong tumaas ang presyo ng bigas na umaabot na sa ngayon ng P44 – P56 kada kilo. Bukod pa dito, umaabot na sa 24 biktima ng EJK sa probinsya, kalakhan mula sa hanay ng mga magsasaka, simula ng maging Presidente si Duterte ng Bansa.

“Labis na takot ang nararanasan ng mga magsasaka sa kanayunan dahil sa patuloy at malawakang militarisasyon. Walang humpay na panggigipit, panghaharas, paninitik at pamamaslang ang ginagawa ng mga ahente ng AFP – PNP sa hanay ng mga magsasaka,” paliwanag ni Janaban.

Ayon sa kanya, maraming magsasaka ang patuloy na lumilikas sa tahanan at hindi na bumabalik sa kanilang bukid dahil sa sobrang takot.

Patuloy na titindig at lalaban ang SAMASOR para sa tunay na Reporma sa Lupa at siguridad sa pagkain. (Ulat ni Michael Halum/Baretang Bikolnon.com)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *