Tindig Babae

Ni Angel De Mesa

Nakabusal ang bibig, nakatakip ang mga mata
Pilit nagpupumiglas sa bangungot na nadarama
Walang imik, halos hindi makahinga
Nagpupumiglas para makalaya

Sa bawat araw at gabing dumaan
Hindi mawala-wala ang pandarahas sa mga kababaihan
Hindi lubos maisip, ano nga ba ang nagawang kasalanan
At tila ba’y laging napaparusahan

Hikbi, galit at pagkamuhi
Sa puso’t isipa’y sumisidhi
Nagaalab na damdamin ang gumuguhit
Ngunit saan nga ba ito iuukit?

Walang babae ang hindi magsasawa
Wala ni isang babae ang gusto magahasa
Kabaliktaran ng mga pahayag na pilit ipinamumukha
Kasabay ng paggigiit na wala naman daw magagawa

Sa kabila ng panganib at pangamba
Sa lahat ng pagal at pagdurusa
Kababaiha’y patuloy na tumitindig at nakikiisa
Sa paglaban sa pangaabuso at inhustisya

You May Also Like

One thought on “Tindig Babae

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *