KMB nakiisa sa paggunita ng malagim na masaker sa Hacienda Luisita

Ng Baretang Bikolnon staff

“HUSTISYA! Para sa 7 manggagawang-bukid at manggagawa sa asukarera na napaslang at sa daan-daang nasugatan sa Hacienda Luisita Massacre noong Nobyembre 16, 2004. LIBRENG PAMAMAHAGI NG LUPA NGAYON NA!” ang bungad na pahayag ni Bert Autor, tagapangulo ng Kilusang Magbubukid ng Bicol (KMB) bilang pakikiisa at paggunita sa malagim na masaker.

Labintatlong taon (13) na ang nakaraan nang itinayo ang piketlayn sa tarangkahan ng Central Azucarera de Tarlac (CAT) sa loob ng Hacienda Luisita para igiit ng mga magsasaka ang kanilang karapatan sa lupa at ng mga manggagawa para naman sa karapatan sa tamang pasahod at maayos na kondisyon sa paggawa. Ngunit karahasan at panunupil ang sagot.

Kung tutuusin ang 6,453 ektarya ng Hacienda Luisita ay hindi pag-aari ng mga Cojuangco-Aquino at dapat nang naibalik sa mga magsasaka noon pang 1967. Binabawi lang talaga ng mga magsasaka ang lupaing lehitimong sa kanila na hinawan, binungkal at pinagyaman ng kanilang mga ninuno – sa pawis at dugo.

“Hindi kailanman makakalimutan ng mga magsasaka na may bahid ng dugo ang pamilyang Cojuangco-Aquino dahil sa ilalim din ni Cory Aquino naganap ang Mendiola Massacre,” dagdag ni manoy Bert.

Gayunpaman na mapait ang sinapit ng mga manggagawang bukid at manggagawa sa welga sa Hacienda Luisita, hindi napanghinaan ang loob nila bagkus ay nagtulak ito para mas paigtingin ang laban sa pagbawi sa lupa at umpisahan ang malawakang bungkalan sa mga lupain sa loob mismo ng hacienda.

May mga tagumpay ng nakamit sa pagbawi sa ilang bahagi ng lupa at napanalunan dahil sa tuloy-tuloy na paggigiit ng mga magsasaka lalo na sa panahon ng pagiging Secretary ng DAR si Rafael “Ka Paeng” Mariano.

“Ngunit ang Hacienda Luisita ay 6,543 ektarya at ito ay dapat lahat maibalik at maipamahagi ng libre sa mga magsasaka kaya patuloy ang laban dito sa iba’t-ibang anyo at paraan. Ang karanasan dito ay nagiging inspirasyon sa mga magsasaka sa buong bansa,” ani pa ni Manoy Bert. (BaretangBikolnon.com)

You May Also Like

One thought on “KMB nakiisa sa paggunita ng malagim na masaker sa Hacienda Luisita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *