Ang Sinisigaw Sa Lansangan Ng Anak ng Bayan

Ni Keenen Lim

Kung kasaysayan ang pagbabasehan ni kailan ma’y hindi tayo lumaya sa bayang labis kong minumutya at minamahal higit pa saaking sarili, hayaan niyong hiramin ko nang ilang sandali ang inyong balintataw upang maunawaan ninyo ang ibig kong iparating sa lahat sa pamamagitan ng isang malayang tula na aking katha.

 

Pangdarambong na sistema.
Imperyalismo, Pyudal at burukrasya,
Matagal ng nanamantala sa madla,
‘di naman tao paano tayo lalaban…

Ang sagot sa tanong na ‘yan ay madali lang,
Demokratikong Rebolusyong Bayan ang sagot diyan,
Dahil hindi isusuko ng imperyalista ang kanyang kapagyarihan,
Pagbabahagi ay ‘di gagawin ng Panginoong maylupa.

Ang burukrata ay negosyo kaya hindi papalugi o papatalo.
May tatsulok akong may isang daang pursiyento,
Ang isang pursiyento ay nasa tuktok,
Ang natitira ay siyamnapu’t siyam dito tayong mga Pilipino.

Sana’y malinawan at ‘wag matakot harapin mismo,
Walang mali lumaban, lumalaban dahil may mali.
Mala-kolonyal! Ibagsak imperyalismo,
Mala-pyudal Ibagsak tara’t sumali.

Sagot ay Demokratikong Rebolusyong Bayan,
Solusyong matagal ng kailangan,
Baliktarin ang tatsulok, siyamnapu’t siyam,
Gawing makatarungan, ito ang mainam.

You May Also Like

One thought on “Ang Sinisigaw Sa Lansangan Ng Anak ng Bayan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *