Paraoma

 

Pigkuskos ang payo kang duwang gapo
Kalayo ang naguibo kang dapluson na braso
Duman pigsigaan ang kusog asin talino
Kang tawo sa bulod asin sibilisasyon atang kainiyo.

Diwang gumibo kang mga hiwaga
Brasong naguibo kang biyaya
Ini ang nagsirbing hinangos sa daga.

Kadlagan pighawan kang braso
Kabukiran ang nalikha kainiyo
Dugo asin daplos atang sa daga
Kugos kang puso sa buhay kang tawo.

Kamot na nagdukag
Ibinalyo sa puturo sa dagang pangako
Naaalang na daga sa irarom kang saldang
Sa payag payag na nagprotehir
Sa kapagalan kang paraoma.

Paraomang nagpagal
Dae man lang nakinabang
Sa saindang pinagalan

Poem of Vince Casilihan, Media Liason Officer of BAYAN-Bicol

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *