AN MUYA KO

Ni Arrabelle Marie Mata

Mas muya takang mabisto
Mas muya kong
makikawat saimo nin
taraguan sa sirong kan bulan
kesa sa Plants Vs. Zombie
tumbang preso
kesa sa Angry Birds
tarayaan
kesa sa Temple Run
sungka
kesa sa Candy Crush
Mas muya ko
an pirikunan ta sa kalye
kesa sa mga banat ni Vice Ganda .

Mas muya ko man giraray
an magayon mong surat sa papel,
kesa kan text mo na send-to-all.

Mas muya
takang magin tunay na barkada,
kesa kan dai na nabibistong
friends sa Facebook.

Mas muya kong
iiba ka sa rally
kesa maging follower ta ka sa Twitter.

Mas muya kong
mudahon mo akong labi-labi,
kesa ipaagi pa sa 9gag an saimong pasaring .

Mas muya ko man
gigiray an makaulay ka,
kesa maka-WeChat, Viber, Skype at Line ka.

Mas muya ko man giraray
mahiling an pagkislap kan mata mo,
pagtaas kan kiray,
pagbuga nin hinangos sa dungo,
pamumula kan talinga,
asin madangog an paanggot na
pagkurahaw mo kan pangaran ko;
kesa kan mga emoticons
na kaiba kan ipinapadara mong mensahe.

Mas muya takang
mabisto na mayo an mga ini.

Iyo ta an muya ko
Ika.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *